Zakres naszych usług  w ramach szerokorozumianego doradztwa w zakresie rynku nieruchomości obejmuje:

PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZ I ANALIZ

 • analiza atrakcyjności lokalizacji nieruchomości
 • analiza konkurencyjności nieruchomości
 • analiza cen nieruchomości
 • analiza czynszów najmu nieruchomości
 • badanie preferencji nabywców nieruchomości
 • analiza prawna nieruchomości
 • opinie o możliwości efektywnego wykorzystania i zagospodarowania posiadanych lub nabytych nieruchomości
 • analiza perspektyw rozwojowych nieruchomości
 • oraz szereg innych  opracowań zgodnych z potrzebami klientów

PORADY DOTYCZĄCE PLANOWANEJ TRANSAKCJI

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

 • weryfikacja dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 • pozyskiwanie dokumentów dotyczących nieruchomości
 • ustalenie stanu prawnego
 • regulacja stanu prawnego / postępowania spadkowe, zasiedzenie nieruchomości, postępowania przed organami podatkowymi/
 • ustalenie , uaktualnienie i prostowanie wpisów w Księgach Wieczystych
 • zakładanie ksiąg wieczystych
 • analiza możliwości inwestycyjnych nieruchomości

REGULOWANIE STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

 • postępowania spadkowe
 • zasiedzenie nieruchomości
 • postępowanie przed organami podatkowymi
 • zniesienia współwłasności

OPINIE O WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

- wiedza i wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości pozwalają nam na określenie ceny ofertowej nieruchomości a także możliwej do uzyskania ceny sprzedaży nieruchomości 

-  opinie mogą być również pomocne  na potrzeby postępowań spadkowych, postępowań o zniesienie współwłasności, postępowań podział majątku 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UMÓW

 • sprzedaży
 • najmu
 • dzierżawy
 • zamiany

 

DORADZTWO KREDYTOWE

Pomagamy w wybraniu najbardziej dogodnego sposobu sfinansowania zakupu nieruchomości

Współpracujemy ze  specjalistami z zakresu szeroko rozumianego rynku

nieruchomości i niektóre z oferowanych usług są realizowane w ramach współpracy z innymi podmiotami:

 • geodetami - przy okazaniu i wyznaczeniu granic nieruchomości, podziałach nieruchomości
 • rzeczoznawcami - przy sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości
 • kancelariami notarialnymi
 • kancelariami prawnymi- w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości
 • agentami ubezpieczeniowymi - w zakresie ubezpieczeń nieruchomości na potrzeby własne i kredytów hipotecznych
 • doradcą finansowym - w zakresie doboru najkorzystniejszego sposobu  finansowania zakupu nieruchomości
 • specjalistami z zakresu budownictwa
 • architektami - przy ustalaniu możliwości i warunków zabudowy
 • osobami specjalizującymi się w zakresie pisania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • osobami zajmującymi się projektowaniem wjazdów na nieruchomości

Małgorzata Stefanowicz
prawnik, licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 4001, certyfikat doradcy rynku nieruchomości nr 250
apogeum@apogeum-nieruchomosci.pl
tel.:504046274