JEŻELI CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ

Warunkiem przyjęcia nieruchomości do sprzedaży jest podpisanie umowy pośrednictwa w której zostaną określone szczegóły współpracy z naszą firmą.

Przewidujemy możliwość podpisania jednego z trzech rodzajów umów pośrednictwa:

  • umowa bez zastrzeżenia wyłączności (typu otwartego)
  • umowa z zastrzeżeniem wyłączności w stosunku do innych biur nieruchomości
  • umowa z tzw. pełnym zastrzeżeniem wyłączności

Macie Państwo możliwość wybrania formy umowy najbardziej odpowiadającej Państwa wymaganiom i oczekiwaniom.

Zawarcie umowy  bez zastrzeżenia wyłączności daje Państwu możliwość zgłoszenia swojej oferty również do innych biur nieruchomości. Ta forma ma swoje wady i zalety. Co prawda teoretycznie oferta powinna dotrzeć do większego grona potencjalnych klientów, niemniej jednak oferowanie jej przez wiele biur na raz  może spowodować, że nabierze charakteru potocznej i nie będzie budzić zainteresowania. Poza tym wymaga ona dość dużego zaangażowania Państwa przy podpisywaniu umów pośrednictwa i kontaktu z wieloma pośrednikami. Umowy typu otwartego wbrew panującemu przekonaniu nie stwarzają optymalnych warunków do sprzedaży nieruchomości.

Alternatywą dla takiego rozwiązania może być wybór umowy z pełnym zastrzeżeniem wyłączności. Oznaczałoby to, że powierzacie Państwo sprzedaż nieruchomości wyłącznie naszemu biuru. Bez względu na źródło pochodzenia  klienta biuro zajmuje się sprzedażą  i w związku z tym jesteście Państwo zobowiązani zapłacić nam wynagrodzenie. Ta forma współpracy niesie korzyści dla obu stron. Państwo nie tracicie  cennego czasu, gdyż zaangażowanie Państwa w proces sprzedaży ograniczamy do niezbędnego minimum. Poza tym macie Państwo pewność, że sprzedażą zajmą się  profesjonalnie przygotowane osoby.  Nad  ofertą pracuje jeden, znany Państwu pośrednik, który na bieżąco modyfikuje informacje jej  dotyczące, prowadzi Państwa sprawy od początku do końca transakcji. Dla nas takie rozwiązanie daje możliwość intensywnej pracy nad sprzedażą nieruchomości, a także pozwala na większe zaangażowanie środków finansowych na reklamę Państwa nieruchomości.

Przewidujemy również pośrednie rozwiązanie. Jest to umowa z zastrzeżeniem wyłączności w stosunku do innych biur nieruchomości. Przy tej koncepcji powierzacie Państwo naszemu biuru wyłączną możliwość oferowania Państwa nieruchomość, zachowując prawo do osobistego poszukiwania nabywcy i sprzedaży nieruchomości bez pośrednictwa biura.

Decyzja należy do Państwa.

Formę umowy pośrednictwa, zakres czynności pośrednictwa, prawa i obowiązki stron  oraz wysokość wynagrodzenia Pośrednika uzgadniamy indywidualnie z każdym zainteresowanym.

Bez względu na to, którą z form umowy Państwo wybierzecie gwarantujemy pełne zaangażowanie w proces sprzedaży oraz miłą i profesjonalną obsługę transakcji.

W oparciu o nasze doświadczenie na lokalnym rynku nieruchomości służymy również radą  przy  określeniu ceny rynkowej nieruchomości. Przed wprowadzeniem oferty na rynek opracowujemy najbardziej korzystną dla danej nieruchomości strategię sprzedaży.

Jeżeli obdarzycie nas Państwo swoim zaufaniem i zdecydujecie się na zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości prosimy  o przygotowanie dokumentów świadczących o  tytule prawnym do zbywanej nieruchomości, określających  jej stan prawny, a także w miarę możliwości innych dokumentów, takich jak np. numer księgi wieczystej, odpis z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. W razie potrzeby pomagamy Państwu w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, czy też pozyskaniu niezbędnych do sprzedaży dokumentów. 

 

JEŻELI CHCESZ KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ

Rozpoczęcie procesu poszukiwania wymarzonej przez Państwa nieruchomości  rozpoczynamy od  uzyskania  jak największej ilości istotnych informacji charakteryzujących  dom, mieszkanie czy działkę, którą zamierzacie Państwo kupić.

Kolejnym krokiem jest podpisanie  umowę pośrednictwa w kupnie nieruchomości dającej możliwość zaprezentowania konkretnych już nieruchomości mogących spełniać Państwa oczekiwania. Jeżeli żadna z tych ofert nie będzie Państwu odpowiadała rozpoczniemy poszukiwania nieruchomości zgodnie z Państwa preferencjami.

O nowych ofertach powiadomimy Państwa telefonicznie, a-mailem  lub mogą Państwo skorzystać z informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej.

Prezentacja nieruchomości odbywa się to zawsze w obecności pośrednika, który na bieżąco postara się Państwu odpowiedzieć  na wszelkie dodatkowe pytania związane z prezentowaną nieruchomością.

W przypadku podjęciu  przez Państwa decyzji o zakupie  nieruchomości „towarzyszymy” Państwu w dalszych etapach transakcji, aż  do zakończenia całego procesu sprzedaży i wydania nieruchomości.

 

W ramach usługi pośrednictwa

  • oferujemy pomoc w opracowaniu najbardziej korzystnego sposobu sfinalizowania transakcji
  • na Państwa życzenie uczestniczymy i pomagamy w negocjacjach ze Sprzedającymi
  • przygotowujemy niezbędne  dokumenty do przeprowadzenia  transakcji kupna - sprzedaży
  • informujemy o kosztach związanych z zawarciem transakcji
  • dostarczamy notariuszowi zebrane dokumenty i  uzgodnione warunki transakcji,  jesteśmy z Państwem przy zawarci aktu notarialnego
  • jesteśmy z Państwem w czasie wydania nieruchomości - sporządzamy protokoły przekazania nieruchomości
  • zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z przekazaniem  zakupionej nieruchomości np. rozliczamy strony ze spółdzielnią mieszkaniową , zarządcą, developerem oraz z dostawcami mediów.

 

JEŻELI CHCESZ WYNAJĄĆ NIERUCHOMOŚĆ

W przypadku, gdy  posiadacie Państwo nieruchomość którą przeznaczyliście do wynajmu i zdecydowaliście się na współpracę z naszym biurem rozpoczynamy ją od podpisanie umowy pośrednictwa określającej  szczegółowe warunki tej współpracy. W tym celu prosimy o przygotowanie dokumentów stwierdzających Państwa tytuł prawny do nieruchomości oraz jej stan prawny. Umówimy się również w dogodnym dla Państwa terminie na wizytację nieruchomości aby w porozumieniu    z Państwem ustalić czynsz najmu, a także zebrać  możliwie dużo informacji o Państwa preferencjach co do potencjalnych najemców.  Prezentacja nieruchomości zainteresowanym osobom odbywa się  zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu   w obecności naszego pracownika. 

Gdy jesteście Państwo zainteresowani wynajęciem nieruchomości   proces poszukiwań rozpoczynamy od  uzyskania  jak  największej ilości istotnych informacji charakteryzujących  dom, mieszkanie, lokal czy też inną nieruchomość , która jest        w przedmiotem Państwa zainteresowań. Kolejnym krokiem jest podpisanie  umowę pośrednictwa w najmie  nieruchomości dającej możliwość zaprezentowania konkretnych już nieruchomości mogących spełniać Państwa oczekiwania. Jeżeli żadna     z tych ofert nie będzie Państwu odpowiadała rozpoczniemy poszukiwania nieruchomości zgodnie z preferencjami zawartymi w umowie pośrednictwa. O nowych ofertach powiadomimy Państwa telefonicznie, a-mailem  lub mogą Państwo skorzystać z informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej.

Prezentacja nieruchomości odbywa się to zawsze w obecności pośrednika, który na bieżąco postara się Państwu odpowiedzieć  na wszelkie dodatkowe pytania związane z prezentowaną nieruchomością. Wszystkie oferowane przez naszą firmę nieruchomości do wynajmu mają sprawdzony stan prawny i posiadają dokumenty które będą potrzebne do przygotowania umowy najmu.

W przypadku podjęciu  przez Państwa decyzji o najmie  nieruchomości „towarzyszymy” Państwu w dalszych etapach transakcji, aż  do zakończenia całego procesu wynajęcia nieruchomości. Pomagamy Państwu przy ustalaniu szczegółowych warunków umowy najmu, informujemy o możliwych formach rozliczeń, sporządzamy protokół przekazania nieruchomości.

Formę umowy pośrednictwa, zakres czynności pośrednictwa, prawa i obowiązki stron oraz wysokość wynagrodzenia ustalamy indywidualnie z każdym zainteresowanym.

Każdy z naszych klientów, który ma z nami zawartą umowę pośrednictwa podlega ochronie wynikającej z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pośrednika za szkody jakie mogą powstać w związku z wykonywanie czynności pośrednictwa.

 

Serdecznie zapraszamy  do współpracy.
Gwarantujemy, że nie zawiedziemy Państwa zaufania.